ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១

ល.រ

មុខងារ តួនាទី

ទីតាំង

ចំនួន

១. មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ការិយាល័យកណ្ដាល ០២រូប
២. បេឡាករ ការិយាល័យកណ្ដាល ០២រូប

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សំណងទូទាត់ និងអត្ថប្រយោជន៍

 • ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងអាស្រ័យលើសក្តានុពលបុគ្គលិក
 • មានធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងការងារ
 • ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋានការងារ និងសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់បំពេញប្រតិបត្តិការងារ
 • ផ្តល់ជូនការជួលម៉ូតូ និងថ្លៃជួសជុលម៉ូតូ
 • ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ
 • ឱកាសក្នុងការតំឡើងតួនាទីខាងក្នុង
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសាខារហូតដល់៥%នៃប្រាក់ចំណេញសាខា
 • អត្ថប្រ​យោជន៍លើការស្ដាបំណុល ៣% នៃបំណុលដែលដោះស្រាយបានលើសពីផែនការ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង ក្នុងការធ្វើដំណើរ និងកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅ
 • ផ្តល់ជូនទូរស័ព្ទ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភការហៅទូរស័ព្ទចេញប្រចាំខែ
 • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញការងារដើម្បីអភិវឌ្ឍ
 • អាជីពទៅថ្ងៃអនាគតជាមួយ ឌែលតា
 • ផ្តល់ជូនប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
 • ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ និងច្បាប់ផ្សេងៗស្របតាមប្រកាសក្រសួងការងារ
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តក្នុងការស្ដាបំណុលផ្ដាច់៣% នៃទឹកប្រាក់បង់ផ្ដាច់
 • ផ្ដល់អាហារូបករណ៏សិក្សា​នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្ដរជាតិ

ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប មានបិទរូបថត ៤x៦ ចំនួន១សន្លឹក, ច្បាប់ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, សៀវ ភៅគ្រួសារ , សំបុត្រ កំណើត,សញ្ញាបត្រ និងលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗផ្ញើមកកាន់ ការិយាល័យកណ្តាល និងគ្រប់បណ្តាសាខារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬតាមរយៈអុីម៉ែលៈ recruit@delta-plc.com បេក្ខជនដែលបានជាប់ក្នុង បញ្ជីសម្រាំង នឹងត្រូវទទួលការអញ្ជើញតាមរយៈទូរស័ព្ទមកចូលរួមធ្វើតេស្ត ឬសម្ភាសន៍។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 92 3333 | 096 3333 562

គេហទំព័រ៖ www.delta-plc.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons