តិច​អត់​ដឹង​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ត្រូវ​ជូន​លុយ​ឪពុក​ម្ដាយ​ប៉ុន្មាន ​ទើប​មាន​ហុងស៊ុយ

03

ជនជាតិ​ចិន មាន​ទំលាប់​មួយ​គឺ​ឱ្យ​តែ​ដល់​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ ពួកគេ​តែងតែ​មាន​អាំងប៉ាវ​ជូន​ឪពុក​ម្ដាយ កូន​ក្មួយ​ជា​និច្ច ​មិន​ថា​អ្នក​នោះ​មាន​ឬ​ក្រ​នោះ​ទេ។ ខណៈ​ដែល​អាំងប៉ាវ​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​ធ្វើ​ពី​ក្រដាស​ពណ៌​ក្រហម ដើម្បី​យក​លាភ​សំណាង។

ចំពោះ​សម្រាប់​កូន​ប្រុស​ស្រី​ដែល​មាន​មុខ​របរ​រក​ស៊ី គួរ​ឱ្យ​ជូន​អាំង​ប៉ាវ​ទៅ​ឪពុក​ម្ដាយ​ប៉ុន្មាន​ដែរ​ទើប អាច​រក​ស៊ី​មាន​បាន នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ?

បើ​តាម​ក្បួន​ចិន ​កូន​ប្រុស​ស្រី​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ជូន​អាំង​ប៉ាវ ​ដល់​ឪពុក​ម្ដាយ​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​តិច ​៦៤​ដុល្លារ ​ទៅ​ដល់​៣២០​ដុល្លារ ​ដែល​ជា​តម្លៃ​កំណត់​យក​លេខ​ហុងស៊ុយ​មួយ​សម្រាប់​គ្រួសារ​កាត់​ខ្សែ​ចិន៕

ប្រភព៖ www.angkorposts.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons