គន្លឹះ ៣ ដើម្បី​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​អ្នក​លក់ ដ៏​ឆ្នើម​មួយ​រូប

6ac53581d3afe9499f8b35933a961083

១) ត្រូវ​ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ​កា​រសួរ​សំនួរ

បើ​តាម​ការ​ស្រាវជ្រាវ បុគ្គល​ដែល​ពូកែ​ខាង​ការ​ទំនាក់ទំនង តែង​តែ​ចាប់​ផ្តើម​ចរចា​លក់​ ដោយ​ការ​ប្រើ​សំនួរ​នៅ​ពេល​ចាប់​ផ្តើម​ដំបូង។ ដើម្បី​ទំនាក់ទំនង​ការ​ចរចា​លក់​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ នៅ​ពេល​ជជែក​ជាមួយ​អតិថិជន អ្នក​គួរ​ចាប់​ផ្តើម​ការ​សន្ទនា​ដំបូង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​នឹង​សំនួរ ដោយ​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ និង រៀប​ចំ​រាល់​សំនួរ​ដែល​ល្អ​ទុក​ជា​មុន​ដើម្បី​សួរ​ពេល​ជួប​ជាមួយ​អតិថិជន។

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​សួរ​សំនួរ​ ដែល​ល្អ នោះ​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​រឿង ២ សំខាន់​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​ចរចា​លក់។ ទី១ គឺ​អ្នក​បាន​បង្ហាញ​ ការ​ដាក់​ខ្លួន​ទាប គ្មាន​អំនួត ដែល​វា​នឹង​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​លក់​របស់​អ្នក ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​វិធី​មួយ​វិជ្ជមាន។ ទី២ អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ការ​សន្ទនា​ជាមួយ​នឹង​ការ​ទទួល​បាន​ ចម្លើយ​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​នឹង​ពិបាក​ស្វែង​រក។

២) ផ្លាស់​ប្តូរ​ទស្សនៈ​របស់​ខ្លួន​អំពី​ការ​លក់

ដើម្បី​ជោគជ័យ ក្នុង​ការ​លក់ ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទស្សនៈ​របស់​អ្នក ស្តី​ពី​ការ​លក់​ជា​មុន​សិន។ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​ស្វែង​រក​នូវ​ចំណុច​អវិជ្ជមាន អ្នក​ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម​បង្ហាញ​នូវ​ភាព​ខុស​ប្លែក​ទាំង​អស់។ ការ​លក់​ គឺ​ជា​ការ​បម្រើ និង ជួយ​អ្នក​ដទៃ ទៅ​ដល់​កន្លែង​ណា​មួយ​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​ទៅ។ នៅ​ក្នុង​ការ​លក់​អ្នក​អាច​ទទួល​ជោគជ័យ​បាន​តែ​មួយ​គត់​ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​អាច​ជួយ​មនុស្ស​ដទៃ​ឲ្យ​ជោគជ័យ។

វា​ពិត​ជា​មាន​ភាព​លំបាក​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​ជោគជ័យ​ដើម្បី​លក់ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បន្ត​រក្សា​ការ​ប្រាប់​ខ្លួន​ឯង​ថា តើ​អ្នក​ស្អប់​ការ​លក់​ប៉ុណ្ណា ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ដែល​ព្យាយាម​ផ្លាស់​ប្តូរ​នូវ​ទស្សនៈ​អវិជ្ជមាន​របស់​ខ្លួន អំពី​អត្ថន័យ​នៃ​ការ​លក់​ពិត​ប្រាកដ។

៣) ដើរ​តួ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដោះ​ស្រាយ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​រូប

ការ​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​អ្នក​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា ហើយ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​តម្លៃ​ពិត​ នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ភាព​ខុស​ប្លែក និង មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ខុស​ពី​មនុស្ស​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត។ បុគ្គល​ជោគជ័យ​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​លក់ ពួក​គេ​មិន​ត្រឹម​តែ​មើល​លើ​ការ​លក់​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ពួក​គេ​ក៏​ជា​មនុស្ស​ដែល​ស្វែង​រក​ឱកាស​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ទៀត​ផង។ នៅ​ពេល​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​ ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា ហើយ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ច្បាស់​ ថា​ជា​បុគ្គល​ពូកែ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា នៅ​មុន​ពេល​គេ​ស្គាល់​អ្នក​ ថា​ជា​អ្នក​ដែល​ពូកែ​លក់ នោះ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក រួម​ទាំង​ជីវិត​របស់​អ្នក​ផង​នឹង​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ។

ប្រភព​៖ www.thebnews.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons