ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​ទិវា​​ដាក់​ឲ្យ​ចរាចរ​ប្រាក់​រៀល​ឡើង​វិញ​ លើក​ទី​៣៦

luykhmer

រាជធានី​ភ្នំពេញ៖ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦ ​ខាង​មុខ​ ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​សហការ​ជាមួយ​សមាគម​សហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​កម្ពុជា នឹង​រៀបចំ​ទិវា​អបអរសាទរ​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ចរាចរ​ប្រាក់​រៀល​ឡើង​វិញ​ លើក​ទី​៣៦ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)​។
​យោង​តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បាន​បញ្ជាក់​ថា ​គោល​បំណង​នៃ​កិច្ច​​ប្រារព្ធ​ទិវា​នេះ​ឡើង​​ ​គឺ​ដើម្បី​រំឭក​ខួប​នៃ ការ​ដាក់​ឲ្យ​ចរាចរ​ឡើង​វិញ ព្រម​ទាំង​ដើម្បី​បង្ហាញ​ការ​គាំទ្រ​ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​វិស័យ​ឯកជន​ ​បង្កើន​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល ​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ស្មារតី​ស្ម័គ្រចិត្ត​៕​

ប្រភព៖ www.khmer-press.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons