និយមន័យ នៃពាក្យ វប្បធម៌ អរិយធម៌ខ្មែរ

50e47354b1812729c7b291bea07c1214

១.និយមន័យទូទៅនៃអរិយធម៌​​​​​​​​​​​​​​​​ អរិយធម៌​​ គេអាចឲ្យនិយមន័យអរិយធម៌ប្លែកៗ

ន័យតាមសព្ទ គឺអរិយធម៌មកពីពាក្យ ​ អរិយ+​​ ​​​​​​​ធម៌

ដូចនេះ អរិយធម៌ គឺជាធម៌ទាំងឡាយ​ណាដែល​ជា​សភាព និងតំលែនៃការ​លូតលាស់រីក​ចំរើន ខ្ពង់ខ្ពស់

ថែ្ល​ថ្នូរ​ក្នុងការ​រស់នៅ​របស់​មនុស្ស​ក្នុង​សង្គម ដែលប្រកប​ទៅដោយ​របៀប​រៀប​រយ​មាន​គ្រឿង​សំភារៈ​ប្រើ​បា្រស់ គ្រប់​គ្រាន់​មានជំនឿ ចំណេះ ដឹងគ្រប់បែបយ៉ាង​ដើម្បីសែ្វងរក​នូវសេចក្កីសុខ ។

២ និយមន័យតាមទស្សនៈ

អរិយធម៌ គឺសំគាស់ទៅលើ​ការរីកចំរើន​លូតលាស់​នៃជន​ជាតិ​ណា ​ មួយ​ដែល​ផ្ទុយ​នឹង​ភាព​ព្រៃផ្សៃ និងមាន​ស្ថា​ប័ន​ទ្រទ្រង់​ច្បាប់ និ​ង​ការរស់នៅ​របស់​មនុស្ស​ប្រកប​ដោយ​សុខ​សន្ដិភាព​។ក្នុងន័យទាំងពីរ​ខាងលើ យើងអាចបង្រួម​សេចក្កីមកថា អរិយធម៌ គឺសំគាស់​នូវការ​រស់នៅ ការរៀបចំជីវភាពសង្គមមនុស្សឱ្យមានសេចក្កីសុខ សេចក្កី​ចំរើន​លូតលាស់​ទាំង​ផ្លូវ​កាយ​ និងផ្លូវចិត្ត ដើម្បីសំរេច​គោលដៅ​ចុងក្រោយ​មួយ​គឺភាពសុខសាន្ដ។

៣-និយមន័យទូទៅនៃវប្បធម៌

ន័យតាមស័ព្ទ គឺ វប្បធម៌មកពីពាក្យ វប្ប+ធម៌

វប្ប​ : ការសាបព្រោះ ការ​បណ្តុះពូជ ការបង្កើត,,។

ធម៌ : ធម៌ភាព វិធី ជាទ្រីស្ដីឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម..។ដូចនេះ វប្បធម៌ គឺជា​ធម៌​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ធើ្វអោយ​មានការ​លូតលាស់​រីកចំរើន​ក្នុង​សង្គមមនុស្ស ទាំងផ្លូវកាយ​ទាំងផ្លូវចិត្ត ដែលទទួល​បានពីការ​សិក្សា​អប់រំ និងការអនុវត្តន៏៕

ប្រភព៖ www.yimsamnang.wordpress.com

1 Comment

  1. អោោដ​​ិ​ឹានត​តោ​ហវេ​យោុ​ងុយ​តោ​បេ​តហេ​ថុចកិនង​ផុសសយ

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons