មហាសេដ្ឋី​ប្រាប់​យុវវ័យ​ឲ្យ​ចេះ​សន្សំ​ប្រាក់​សម្រាប់​គ្រា​អាសន្ន

5

លោក Anthony Hsieh ធ្លាប់​ជា​យុវជន​ម្នាក់​ដែល​បាន​ចូល​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​បញ្ចាំ​ទាំង​ដែល​ខ្លួន​មិន​បាន​ដឹង​អ្វី​សោះ​ពី​វិស័យ​នេះ។ ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុង​អាយុ​ត្រឹម​តែ ២៥ ឆ្នាំ បុរស​អាស៊ី​សញ្ជាតិ​អាមេរិច​រូប​នេះ​បាន​ទិញ​យក​ក្រុម​ហ៊ុន​បញ្ចាំ​ដែល​លោក​កំពុង​តែ​ធ្វើការ​ជាមួយ​នឹង​ប្រាក់​សន្សំ​របស់​លោក​បូក​នឹង​ប្រាក់​ដែល​លោក​ចង​ការ​ពី​លោក​ពូ​បង្កើត​របស់​លោក។

បច្ចុបន្ប​នេះ លោក​បាន​ក្លាយ​ជាមហាសេដ្ឋី​ដែល​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ខ្ទង់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ព្រម​ទាំង​មាន​ឋានៈ​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​បញ្ចាំ loanDepot ដែល​លោក​បាន​បង្កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១០។ នៅ​ពេល​ដែល​គេ​សួរ​លោក​ថា តើ​អ្វី​ជា​គន្លឹះ​ក្នុង​ការ​គ្របគ្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​មនុស្ស​វ័យ​ក្មេង? លោក​បាន​ឆ្លើយ​ដោយ​សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ ការ​សន្សំ​ដើម្បី​គ្រា​អាសន្ន។

លោក​បាន​ពន្យល់​ថា៖ «​វា​ពិត​ជា​ចាំ​បាច់​ណាស់​សម្រាប់​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ពោល​គឺ​ចាំ​បាច់​ជាង​ជំនាន់​ណាៗ​ទាំង​អស់​ដោយសារ​តែ​យើង​កំពុង​តែ​រស់​នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​មួយ​ដែល​មាន​ភាព​ពុំ​ច្បាស់​លាស់ និង​ងាយ​នឹង​ប្រួល​ប្រែ។ ការ​មិន​ចេះ​ទុក​ដាក់ប្រាក់​សម្រាប់​គ្រា​មាន​អាសន្ន​គឺ​ជា​កំហុស​ធម្មតា​មួយ។ ជាង​៦៣ ភាគរយ​នៃ​ប្រជាជន​អាមេរិច​ពុំ​មាន​ប្រាក់​សន្សំ​សម្រាប់​បង្ការ​គ្រា​អាសន្ន ក៏​ប៉ុន្តែ​វា​គឺ​ជា​កំហុស​មួយ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​បាត់​បង់​យ៉ាង​ធំ​ធេង»។

លោក​បាន​បន្ត​ទៀត​ថា៖​«ខណៈពេល​ដែល​យើង​មិន​បាន​នឹក​គិត​អំពី​ភាព​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ដូច​ជា​ករណី ការ​បាត់បង់​ការងារ ជំនួញ​បរាជ័យ ការ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​បន្ទាន់ ឬ​បញ្ហា​ផ្លូវ​ច្បាប់ ក៏​ប៉ុន្តែ​រឿង​ទាំង​នេះ​សុទ្ធ​តែ​អាច​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បានសន្សំ​ប្រាក់​សម្រាប់​គ្រា​អសន្ន វា​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​នៅ​តែ​មាន​ដើម​ទុន​ដើម្បី​ធ្វើ​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​ ទោះ​ជា​រឿង​អាក្រក់​ណា​មួយ​នោះ​កើត​ឡើង​ក៏​ដោយ»៕

ប្រភព៖ www.postkhmer.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons