ហេតុផល​ដែល​ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នក​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ហ៊ាន​ប្រថុយ​នឹង​អ្វី​ៗគ្រប់​បែប​យ៉ាង

Receipt_TnL

តើអ្នកមានដែលឆ្ងល់ ពីមនុស្សមួយចំនួន ដែលពួកគេមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកដទៃមិនហ៊ានធ្វើ ដូចជាការឡើងភ្នំខ្ពស់ៗ ឬក៏ការលោតពីតំបន់ភ្នំខ្ពស់ៗ ជាដើម។ ខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញពីហេតុផលដែលជំរុញឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗចូលចិត្តប្រថុយនឹងធ្វើអ្វីមួយ៖

១) ការសប្បាយចិត្ត៖ នៅពេលដែលអ្នកសប្បាយចិត្ត អ្នកតែងតែពេញចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង។ យោងទៅតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យNoreena Hertz មកពីសកលវិទ្យាល័យLondon បានបង្ហាញថា៖« នៅពេលអ្នកសប្បាយចិត្ត អ្នកកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការជម្នះឧបសគ្គ និងកាន់តែក្លាយជាមនុស្សស្មោះត្រង់។»

២) អ្នកមានសែន DRD4 ពីកំណើត៖ លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Camelia M. Kuhnen បានបង្ហាញថា៖ «ចំពោះអ្នកដែលមានសែនប្រភេទDRD4គឺជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រថុយធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងច្រើនជាង២៥ភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលគ្មានសែននេះ។»

ប្រភព៖ www.bizkhmer.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons