វិធី​ទាំង​៤​ដែល​សហគ្រិន​គួរ​ធ្វើ ​ដើម្បី​ស្រូប​យក​អតិថិជន​ និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន

dollars-money-magnetnwew

សហគ្រិន ភាគច្រើនតែងគិតថា គ្មាននរណាម្នាក់សម្លឹងឃើញពីអាជីវកម្ម របស់ខ្លួនទេ ហើយតែងគិតថាអតិថិជន គឺស្ថិតនៅឆ្ងាយនិងពិបាកក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេណាស់។ តែពួកគេពិតជាយល់ខុសខ្លាំងចំពោះការគិតបែបនេះ ខាងក្រោមនេះជាវិធីដែលអ្នកគួរធ្វើតាមដើម្បីស្រូបយកភ្ញៀវឲ្យមកជិតអ្នក៖

១) ដឹងឲ្យច្បាស់ថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីហើយដើម្បីអ្នកណា ៖ បើអ្នកមិនដឹងច្បាស់ថា ផលិតផលអ្នកជាអ្វី អ្នកក៏មិនអាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទាំងនោះ ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានដែរ។ មុនដំបូងឡើយ គួរដឹងឲ្យច្បាស់សិនថាខ្លួន កំពុងធ្វើអ្វី ? មានគោលបំណងអ្វី? ហើយ ធ្វើវាដើម្បីអ្នកណា?

២) បង្ហាញអ្នកដទៃពីធាតុពិតរបស់អ្នក ៖ ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមធ្វើខ្លួន ឯង ឲ្យក្លាយជាអ្នករកស៊ីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ វាគឺជារឿងមិនល្អ សម្រាប់អ្នកនោះឡើង ដោយសារតែ អ្វីៗគឺមិនអាចគិតទុកមុនទេ ថាវានឹងល្អ១០០ភាគរយ ហើយអ្វីដែលអ្នកធ្វើនឹងមិនស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់អតិថិជនឡើយ ដោយសារតែ វាដូចជាការភូតកុក ទាំងស្រុង ពេក។ ដូចនេះអ្នកគួរតែបង្ហាញអ្វីដែលជាការពិត របស់អ្នក បង្ហាញអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន និងភាពប្លែកគេដែលអ្នកអាចផ្ដល់ទៅកាន់អតិថិជន ដូចនេះពួកគេនឹងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ ហើយទុកចិត្តចង់រកស៊ីជាមួយអ្នក។

៣) ព្យាយាមទៅរកអតិថិជន ៖ តើវិធីណាខ្លះ ដែលអាចដឹកនាំអ្នកទៅរកអតិថិជនបាន? តើអតិថិជន អ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅណាខ្លះ? តើតំបន់ណាខ្លះដែលពួកគេចូលចិត្តទៅ? តើកម្មវិធីអ្វីដែលគេតែងចូលរួម? បន្ទាប់មកព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេតាមរយៈ ការ សួរសំណួរ ការដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍ ពួកគេ និង ដឹងពីជោគជ័យដែលពួកគេធ្លាប់មាន។

៤) បង្ហាញពីលទ្ធផលដែលទទួលបានចុងក្រោយ ៖ ជាការពិតណាស់ បើមនុស្សម្នាក់ហ៊ានសន្យា ថានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលក្លាយជាបែបណាមួយ នោះ អ្នកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្ត ហើយ ភាគរយដែលជោគជ័យ នឹងអាចមានខ្ពស់ផងដែរ។ ដូចនេះ បើអ្នកតែងតែគិតពីលទ្ធផល ដែលអ្នកនឹងទទួលបានថ្ងៃមុខ វាក៏អាចជាវិធីមួយ ក្នុងការធានា ថា ក្រុមហ៊ុន អ្នកនឹងសម្រេចវាសម្រាប់អតិថិជន គ្រប់គ្នា។ ដូចនេះអត្រាដែលអ្នកអាចស្រូបយកការទុកចិត្តពីពួកគេក៏កាន់តែខ្ពស់ផងដែរ៕

ប្រភព៖ www.bizkhmer.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons