លោកជំទាវ គួច សេងសាលី

លោកជំទាវ គួច សេងសាលី

លោកជំទាវបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តបាត់ដំបង។ លោកជំទាវជាគ្រូបង្រៀន នៅឆ្នាំ១៩៧៩, ឆ្នាំ១៩៩០ ជាមន្ត្រីសាលាខណ្ឌទួលគោក, ឆ្នាំ២០០២ ដល់ ២០១៣ ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ក្រុមហ៊ុន បូលីណូអ៊ិនធើណេសសិនណលគ្រុប ទទួលបន្ទុកផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ លោកជំទាវជាស្ថាបនិក និងជាភាគទុនិកនៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី និងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់គ្រឹះស្ថាន រហូតដល់ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថាន ឌែលតា។

Show Buttons
Hide Buttons