ឥណទានការសិក្សា

ប្រាក់កម្ចីការសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសិស្សនិស្សិតក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិងចំណាយទៅលើសម្ភារៈសិក្សាដទៃ ទៀត។ វាខុសគ្នាពីប្រភេទប្រាក់កម្ចីដទៃទៀត និង អត្រាការប្រាក់ទាបជាង ហើយ ការសងត្រូវបានពន្យាពេល ខណៈពេលដែល សិស្សនោះនៅតែបន្តរ ការ សិក្សា។
 • ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រការបង់ថ្លៃសិក្សារបស់សិស្ស/និស្សិត
 • ជួយសម្រួលដល់តម្រូវការសំភារៈដែលទាក់ទងនឹង ការសិក្សារបស់សិស្ស/និស្សិត
 • មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិ្តឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ គោលបំណងចំណាយទាំងឡាយណាដែលមិនទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាឡើយ
 • ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម
 

រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ ត្រឹមតែ ១.២៥% ក្នុងមួយខែ សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ​ អន្តរជាតិ និង ១.៥% សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យផ្សេង
ចំនួនប្រាក់កម្ចី រហូតដល់ ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
រយះពេលខ្ចី តាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង
វត្ថុបញ្ចាំ
សំរាប់ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ អាយ យូ សំរាប់ សាកលវិទ្យាល័យ ផ្សេង
មិនចាំបាច់ត្រូវការវត្ថុបញ្ចាំ
 • ប្លង់ទន់ ឬ ប្លង់រឹង
 • ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិភាគីទីបី
 • កាតគ្រី មូតូ / ឡាន
 • ទ្រព្យបញ្ចាំផ្សេងទៀត ដែលអាចចរចាបាន

ការសងប្រាក់កម្ចី

 • សងរំលោះ ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេរប្រចំាខែ (Equal Monthly Installment)
 • “បង់តាមលទ្ធភាព” ការបង់និងកាត់តាមលទ្ធភាពដែលយើងរកបាន

សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្ចី

 • អ្នកខ្ចីត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 – 65
 • មានប្រវត្តិការសិក្សាល្អ
 • សមត្ថភាពសងប្រាក់កម្ចីត្រូវលើសពី 70% នៃលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធពីអាជីវកម្មក្នុងមួយរយៈពេល (ដើមនិងការប្រាក់)
 • ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតអនុញ្ញាតពីសាកលវិទ្យាល័យ

ឯកសារតម្រូវផ្សេងទៀត

 • បំពេញពាក្យស្នើរសុំ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន / សៀវភៅគ្រួសារ
 • ឯកសារវត្ថុបញ្ចាំ ( ប្លង់ រឹង ប្លង់ ទន់ / កាតគ្រី ម៉ូតូ ឡាន ។ល។)

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬតាមរយៈវែបសាយត៍ www.delta-plc.com ឬទូរស័ព្ទលេខ 081 777 155 ។

តើអ្វីទៅជា ឥណទានការសិក្សា?

ឥណទានការសិក្សាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់សិស្សនិស្សិតសំរាប់ចំណាយលើការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិងចំណាយទៅលើសម្ភារៈសិក្សា ដទៃទៀត។

តើ់អ្វីទៅជាអត្រាការប្រាក់សំរាប់ ឥណទានការសិក្សា?

1.25% ក្នុង ១​ ឆ្នាំ

អ្វីខ្លះដែលជាមូលដ្ឋានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់សិស្ស និស្សិត?

អ្វីដែលជាមូលដ្ឋានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់សិស្ស និស្សិត៖

– អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន / សៀវភៅគ្រួសារ / កាតសិស្ស និស្សិត

Official Page
Show Buttons
Hide Buttons