រៀន​អនុវត្ត​ទម្លាប់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ទាំង ៨ នេះ​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​សម្រេច​គោលដៅ​ដែល​អ្នក​ប៉ងប្រាថ្នា

1f1fa7168d536f77e013d0c0c4177071

១) កំណត់​គោលដៅ​ឲ្យ​បាន​ជាក់​លាក់ ៖ ច្បាស់​ណាស់​ថា​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ឲ្យ​បាន​សម្រេច​លុះ​ត្រា​តែ​អ្នក​ត្រូវ​កំណត់​គោល​ដៅ​ខ្លួន​ឯង​ឲ្យ​ច្បាស់ កន្លែង​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​ទៅ អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។ ជា​ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​ប្រើ​អ្នក​ចង់​សម្រក់​ទម្ងន់​ឲ្យ​បាន ១២ គីឡូ ក្នុង​រយៈ​ពេល ៣ ខែ​តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ខ្លះ​?

២) កំណត់​ពេល​វេលា​ច្បាស់​លាស់​ណា​មួយ​ដើម្បី​ធ្វើ​កិច្ច​ការ​ណា​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​គោលដៅ​របស់​អ្នក ៖ បុគ្គល​ជោគជ័យ​ដឹង​ថា​ពេល​វេលា​ មិន​អាច​បង្កើត​ភាព​ជោគជ័យ​ឲ្យ​អ្នក​នោះ​ទេ លុះ​ត្រា​តែ​អ្នក​ចំណាយ​ពេល​វេលា​នោះ​ទៅ​ធ្វើ​រឿង​អ្វី​មួយ​ទើប​អាច​ជោគជ័យ។ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចេះ​ឆ្លៀត​ពេល​ធ្វើ​ការងារ​ណា​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​គោលដៅ​របស់​អ្នក​ថ្ងៃ​ណា​មួយ​អ្នក​នឹង​ ដើរ​ដល់​គោល​ដៅ​នោះ។

៣) កំណត់​ចេញ​គោលដៅ​តូចៗ ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​គោល​ដៅ​ធំ ៖ មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ជា​មួយ​គោលដៅ​ដ៏​ធំ​ ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​គឺ​ថា​វា​មាន​ការ​លំបាក​ណាស់ ដើម្បី​ដើរ​ដល់​គោលដៅ​មួយ​នោះ។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​មាន​គោលដៅ​ដ៏​ធំ​មួយ​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង អ្នក​ត្រូវ​ចេះ​បំបែក​វា​ជា​ផ្នែក​តូចៗ​ ដែល​វា​មិន​ត្រឹម​តែ​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​សម្រេច​បាន​ម្តង​មួយ​ដំណាក់​កាល​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែម​ទាំង​ជា​កត្តា​ជួយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ទៀត​ផង។

៤) ត្រូវ​ជឿ​ថា​រាល់​អ្វី​មួយ​ត្រូវ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ ៖ មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​បាន​បាក់​ទឹក​ចិត្ត​ ហើយ​បោះបង់​គោលដៅ​ខ្លួន​ឯង​ចោល​ដោយ​ងាយ​បំផុត ព្រោះ​ពួក​គេ​គិត​ថា​ខ្លួន​ឯង​មិន​ទាន់​ល្អ​គ្រប់​គ្រាន់​ ដើម្បី​ធ្វើ​វា។ ចំណែក​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​សម្រេច​គោល​ដៅ​ខ្លួន​ឯង​ជឿ​ថា​ ភាព​ល្អ​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​របស់​ខ្លួន​ឯង​មិនមែន​ជា​បញ្ហា​ឡើយ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចេះ​បង្កើត​ទម្លាប់​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្នត់​គំនិត​ខ្លួន​ឯង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ អ្នក​អាច​ឈាន​ដល់​គោលដៅ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ។

៥) បង្កើត​ទម្លាប់​តស៊ូ ៖ សម្រាប់​បុគ្គល​ជោគជ័យ​តែង​និយាយ​ថា នៅ​ពេល​ដែល​ជួប​ការ​លំបាក គឺ​ការ​លំបាក​ទាំង​នោះ​ហើយ គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជោគជ័យ ដូច​យ៉ាង​លោក Bapoleon Bonaparte អតីត​មេដឹកនាំ​ប្រទេស​បារាំង​និយាយ​ថា ភាព​លំបាក ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​មាន​គំនិត​ចាស់​ជាង​អាយុ។ នៅ​ពេល​ដែល​គោលដៅ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​មាន​ភាព​លំបាក អ្នក​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ខ្លួន​ឯង​ជា​មុន ដើម្បី​ត្រៀម​ដើរ​ឆ្លង។ បង្កើត​ទម្លាប់​តស៊ូ​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​ គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​មាន​សារសំខាន់ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​ចង់​សម្រេច​សេចក្ដី​ប៉ង​ប្រាថ្នា​របស់​ខ្លួន។

៦) សរសេរ​គោលដៅ​ខ្លួន​ឯង​ចេញ​មក​ក្រៅ ៖ បុគ្គល​ជោគជ័យ​ភាគ​ច្រើន តែង​សរសេរ​ចេញ​នូវ​គោលដៅ​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​គេ​ត្រូវ​ធ្វើ ដាក់​ក្នុង​បញ្ជី​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ជាមួយ​និង​កាល​បរិច្ឆេទ​ច្បាស់​លាស់​នូវ​ថ្ងៃ​ដើម្បី​សម្រេច​វា​ទៀត​ផង។ នេះ​ជា​មធ្យោបាយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​បាន​កត់​ត្រា​ខ្លួន​ឯង​ ថា​រឿង​អ្វី​ខ្លះ​ខ្លួន​បាន​សម្រេច និង មិន​ទាន់​បាន​ធ្វើ។

៧) កុំ​ដោះសា​ ៖ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​អ្វី​មួយ​ជា​គោល​ដៅ​របស់​ខ្លួន អ្នក​មិន​គួរ​ធ្វើ​ការ​ដោះសា​ឡើយ។ បុគ្គល​ជោគជ័យ មិន​ដែល​ធ្វើ​ការ​ដោះសា​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ធ្វើ​មិន​បាន​នោះ​ទេ ដោយ​ពួក​គេ​ជំនួស​មក​វិញ​នូវ​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ការ​ពិត​របស់​ខ្លួន ព្រោះ​ពួក​គេ​យល់​ថា​បរាជ័យ ជា​ឱ​កាស​ដើម្បី​ឲ្យ​មនុស្ស​បាន​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ដើម្បី​ទៅ​រក​ភាព​ជោគជ័យ។

៨) បង្កើត​ទម្លាប់​ដើម្បី​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​សុខភាព​ខ្លួន​ឯង​រឹង​មាំ​ ៖ មាន​សុខភាព​ល្អ​ គឺ​ជា​គោលដៅ​មួយ​របស់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​ចង់​បាន មិន​ត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​សុខភាព​ល្អ​ក៏​ជា​កត្តា​មួយ​ផ្នែក​ដែល​ជួយ​មនុស្ស​ឲ្យ​ទៅ​សម្រេច​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ចង់​បាន​ផង​ដែរ។ បុគ្គល​ជោគជ័យ​មិន​ដែល​រំលង​ឡើយ​នូវ​ការ​ហាត់​ប្រាណ ទទួល​ទាន​អាហារ​ណា​ដែល​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ចំពោះ​សុខភាព និង ធ្វើ​សកម្មភាព​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​សុខភាព​របស់​ខ្លួន​កាន់​តែ​ប្រសើរ។

ប្រភព៖ www.thebnews.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons