រឿង ១៧ យ៉ាង​ដែល​បុគ្គល​ជោគជ័យ​តែង​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​វ័យ ២០ ឆ្នាំ

12784267_1719143968372279_2048785403_n

១) ពូក​គេ​រៀន​ពី​របៀប​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលា​របស់​ខ្លួន។

២) ពួក​គេ​មិន​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​លុយ​ជា​របស់​ដែល​មាន​អាទិភាព​ទៅ​លើ​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​នោះ​ឡើយ។

៣) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ទម្លាប់​នៃ​ការ​សន្សំ​លុយ។

៤) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​សុខភាព​របស់​ខ្លួន។

៥) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ការ​តស៊ូ​អត់​ធ្មត់។

៦) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មិន​ព្យាយាម​ដើម្បី​ផ្គាប់​ចិត្ត​មនុស្ស​ដទៃ​ឡើយ។

៧) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភាព​បត់បែន​តាម​កាលៈទេសៈ​។

៨) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ហ៊ាន​ទទួល​យក​ហានិភ័យ។

៩) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស ដែល​មាន​ការ​រៀន​សូត្រ ឥត​ឈប់ឈរ។

១០) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស ដែល​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​ឯកោ​ដាច់​ឆ្ងាយ​ពី​សង្គម​មនុស្ស​ទូទៅ។

១១) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស ចេះ​ថែរក្សា​រាល់​ចំណង​មិត្តភាព​ល្អៗ និង សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ជីវិត​ខ្លួន​ឯង​។

១២) ពួក​គេ​តែង​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាប់​ជានិច្ច​ជាមួយ​មនុស្ស ដែល​មាន​ការ​ជំរុញ​ពួក​គេ​ឲ្យ​ទៅ​រក​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ។

១៣) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស ដែល​ចេះ​ជម្រុះ​ចោល​នូវ​រាល់​គំនិត​អវិជ្ជមាន​ក្នុង​ខ្លួន។

១៤) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​គិត​ជា​និច្ច​ពី​ផល​ប៉ះពាល់ នៃ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​របស់​ខ្លួន។

១៥) ពួក​គេ​យល់​ថា ម្តាយ​ឪពុក​ខ្លួន មិន​អាច​បង្កើត​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ត្រឹមត្រូវ​រហូត​ឡើយ។

១៦) ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ ដែល​មាន​ចិត្ត​ស្មោះត្រង់ និង ចេះ​ជួយ​អ្នក​ដទៃ។

១៧) ជា​មនុស្ស​ដែល​ចូលចិត្ត​ចំណាយ​ពេល​ធ្វើ​ការងារ​ច្រើន គឺ​ច្រើន​ជាង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ក្នុង​ជីវិត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ទៅ​ទៀត។

ប្រភព៖ www.thebnews.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons